Klinická logopedie se zaměřuje na celkový rozvoj komunikačních schopností, úpravu artikulace, rozvoj slovní zásoby, rozvoj jazykového citu a podporu verbálního vyjadřování.

Klinický logoped Mgr. Kristýna nebo Mgr. Bohuslava Výletová hodnotí úroveň vývoje řeči a komunikačních dovedností. Volí pak speciální logopedické postupy pro edukaci a reedukaci řeči. K rozvíjení komunikačních dovedností jsou používány logopedické knihy, logopedická pexesa, hry, moderní počítačové programy a speciální pomůcky (špátle, logopedické sondy, bzučák). Prohlédnout si je můžete ve fotogalerii.

Logopedie Tišnov a Kuřim

Ambulantní logopedická péče je poskytována po předchozím telefonickém nebo osobním objednání v pracovně.
O nás texty
Details
Probíhají v logopedické ambulanci v přítomnosti rodiče či jiné pověřené osoby v dopoledních i odpoledních hodinách.
Details
V našich dvou ordinacích je připraveno vám pomoci pět logopedů.
Details

Pomáháme

+420 549 439 922

vyletova@seznam.cz

Cílená logopedická péče je zaměřena na

Rozvíjení smyslového vnímání

Sluchového a zrakového. Zraková a sluchová percepce.

Rozvíjení nosního dýchání

Nosní dýchání a hospodaření s dechem

Rozvíjení fonematického sluchu

TAdy přidat krátký text

Rozvíjení vyjadřovací pohotovosti

Odpovídání na položené otázky v co nejkratším čase

Rozvíjení slovní zásoby

Pasivní a aktivní slovní zásoba, percepce řeči. Vnímání (percepce) zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest, zadýchání).

Rozvíjení kresby a grafomotoriky

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku. Diagnostika a příčiny grafomotorických obtíží.

Poruchy řeči

Pomáháme s poruchami řeči
Stavy po centrální mozkové příhodě.
Details
Stavy vzniklé po úrazech mozku a další
Details
Poruchy polykání
Details

Co o nás říkají naši klienti?