Mgr. Bohuslava Výletová

Pravidelně se účastním celostátních konferencí AKL, mezinárodních i domácích afaziologických sympozií a mezinárodních logopedických konferencí.

Mgr. et Mgr. Helena Chlebcová Dis.

Brows Specialist

Zde detaily o logopedce 1

Mgr. Bc. et Bc. Jana Helekalová

Nails Specialist

Text o logopedce krátký