Logopedické pomůcky Logopedie Mgr. Bohuslava Výletová

Logopedická depistáž v MŠ

Logopedická depistáž v MŠ Po domluvě s vedením mateřských škol nabízím provedení logopedické depistáže. Jedná se o orientační vyšetření řeči dítěte. Depistáž zahrnuje hlavně prověření úrovně obratnosti mluvidel, artikulace hlásek, fonematického sluchu – rozpoznávání jednotlivých hlásek, rozsahu slovní zásoby, schopnosti tvořit gramaticky správné věty. Výsledkem depistáže je stručná zpráva o vývoji řeči dítěte, zda úroveň…

Logopedie Tišnov

Klinická logopedie

Klinická logopedie se zaměřuje na celkový rozvoj komunikačních schopností, úpravu artikulace, rozvoj slovní zásoby, rozvoj jazykového citu a podporu verbálního vyjadřování. Jedná se o obor zkoumající narušenou komunikační schopnost u člověka z hlediska jejích příčin, projevů, následků, možností diagnostiky, terapie i prevence. Logoped musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogiky zakončené státní zkouškou z…