Logopedie Tišnov

Klinická logopedie

Klinická logopedie se zaměřuje na celkový rozvoj komunikačních schopností, úpravu artikulace, rozvoj slovní zásoby, rozvoj jazykového citu a podporu verbálního vyjadřování. Jedná se o obor zkoumající narušenou komunikační schopnost u člověka z hlediska jejích příčin, projevů, následků, možností diagnostiky, terapie i prevence. Logoped musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogiky zakončené státní zkouškou z…