Logopedické pomůcky Logopedie Mgr. Bohuslava Výletová

Logopedická depistáž v MŠ

Logopedická depistáž v MŠ Po domluvě s vedením mateřských škol nabízím provedení logopedické depistáže. Jedná se o orientační vyšetření řeči dítěte. Depistáž zahrnuje hlavně prověření úrovně obratnosti mluvidel, artikulace hlásek, fonematického sluchu – rozpoznávání jednotlivých hlásek, rozsahu slovní zásoby, schopnosti tvořit gramaticky správné věty. Výsledkem depistáže je stručná zpráva o vývoji řeči dítěte, zda úroveň…